Veiarmering

Veiarmering

Norvia veiarmeringsnett har mangfoldige anvendelsesmuligheter hvor nettet sikrer en fast fundering. Brukes nettet til veilegging og fundamentering, forhindrer det at underlagsmaterialet presses ned til det nedre lag. Nettet fordeler trykket ut over hele arealet pga. dets stivhet og derved reduseres setningene.

Veiarmeringsnettet øker bæreevnen pga. den høye friksjon og strekkstyrke som er i nettet og den spesielle nettstrukturen gir en hurtig spredning av vanntrykket og en ekstra gevinst er således god drenerende effekt.

1211

Støpenett 1211

Nettype 1211Denne typen anvendes spesielt til å stabilisere bløt grunn. Nettet er meget sterkt og fleksibelt.

1311

Nettype 13111311 er anvendelig i sandete grunn og kan bl.a. anvendes til å legge ut på skråninger for å forhindre steinskred. Denne typen har større masker enn 1211.

TypeMaskestr.TrådBreddeLengdeFarge
12118 x 6 mm3 mm2 m25 mSort
131127 x 275 mm2 m25 mSort