Markeringsnett

Markeringsnett

NORVIA markeringsnett er et perfekt produkt til sikring mot graveskader på f.eks. el-, gass-, vand- og fjernvarmerør. Nettets maskestørrelse gjør at grabbens tenner fanger opp nettet og at det følger med opp til overflaten ved første kontakt.

Fargeindikasjon:

Orange: Kommunikasjon: Tele (T), Telefon (T), Antenne (A)

Gul: Gass (G)

Rød: Elektrisitet (El)

Blå: Vannforsyning (V)

Grønn: Avløp: Kloakk (K), Dren (D)

Fiolett: Fjernvarme (Fjv)

Ønskes andre farger eller bredder – ta kontakt.

M10

Markeringsnett M10

Nettype M10Markeringsnettet plasseres minimum 20 cm over kabelen eller ledningen som skal beskyttes. Nettet fåes i flere bredder så det kan tilpasses den rørbredde man ønsker å beskytte. For M10 typene er det karakteristisk at trådene i lengderetningen knekker diagonalt, når nettet tvinges til å knekke. Om ønskelig kan nettet påføres tekst etter eget ønske.

M20

Markeringsnett M20

Nettype M20Denne typen plasseres likeledes minimum 20 cm over kabelen eller ledningen som skal beskyttes. Nettet fåes i flere bredder så det kan tilpasses den rørbredde man ønsker å beskytte.

TypeBreddeLengdeFarge
M1020 cm100 mGul/Grønn/Oransje/Blå/Fiolett
M1030 cm100 mBlå/Fiolett/Rød
M1040 cm100 mFiolett
M1050 cm100 mFiolett
M1060 cm100 mFiolett
M2080 cm100 mFiolett
M20100 cm100 mFiolett
M20120 cm100 mFiolett