Sikringsnett

Sikringsnett
Sikringsnett kabel

Norvia sikringssnett markerer og sikrer lysleder- og sterkstrømskabler mot graveskader.

Sikringsnett grabb

Sikringsnett fanges opp av grabbenDen unike maskestrukturen på nettetene sikrer at grøftegraverens tenner fanger opp nettet slik at det kommer med grabben opp og varsler før det oppstår skade på kablene. Søketråden gjør det mulig å identifisere de underliggende kablene.

M10

Markeringsnett M10

Nettype M10Markeringsnettet plasseres minimum 20 cm over kabelen eller ledningen som skal beskyttes. Nettet fåes i flere bredder så det kan tilpasses den rørbredde man ønsker å beskytte. For M10 typene er det karakteristisk at trådene i lengderetningen knekker diagonalt, når nettet tvinges til å knekke. Om ønskelig kan nettet påføres tekst etter eget ønske.

M10-10 cm med søketråd

M10 med søketråd

Nettype M10 med søketrådNettet fåes som standard i 10 cm, tilsvarende den kabelbredde som skal beskyttes og er utstyrt med en isolert søketråd av rustfritt stål.

TypeBreddeLengdeFargeTekst
M10-10 cm med søketråd10 cm500 mGrønnPass på herunder lyslederkabel
M10-10 cm med søketråd10 cm500 mOrangePass på herunder lyslederkabel
M1020 cm100 mRødEtter ønske
M1030 cm100 mRødEtter ønske
M1040 cm100 mRødEtter ønske
M1050 cm100 mRødEtter ønske