Jordarmering

Jordarmering
Plastnett brukt til skråningsoppbygging, hvor nettet bl.a. forhindrer jorderosjon.

Kontakt oss for detaljer.